آدرس فروشگاه: گرگان،خیابان سی متری رسالت، جلوتر از رسالت 11،فروشگاه ثامن.

تلفن فروشگاه: 01732433873

همراه مدیریت : 09113706954

آدرس ایمیل:saeed.karimabadi@gmail.com

ثامن مارکت، تجربه خرید از عمده فروشی.