زمانبندی ارسال سفارش ها

 

مشتریان گرامی،از آنجا که آماده سازی سفارش ها و بسته بندی کردن آن ها،فرآیندی زمان برمی باشد،به منظور جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم و ناراحتی از سمت شما،لطفا به زمابندی ذیل توجه فرمایید و مطابق با نیاز خود،اقدام به خرید در ساعات مقرر بفرمایید.

 

کلیه سفارش هایی که از ساعت 00:00  تا ساعت 17 هر روز پرداخت آن ها انجام شود، روز بعد ارسال خواهند شد؛

کلیه سفارش هایی که از ساعت 17 تا 23:59 ثبت شوند، دو روز بعد ارسال می گردند.بدیهی است که اگر روز مقررارسال،تعطیل رسمی باشد،ارسال سفارش به اولین روز کاری بعد تعطیلی،موکول می شود.

به چند مثال زیر توجه فرمایید:

زمان ثبت سفارش                    زمان ارسال سفارش


چهارشنبه ساعت 9 صبح              پنج شنبه


چهارشنبه ساعت 21 شب           شنبه ( چون دومین روز بعد سفارش یعنی جمعه ، تعطیل است)


سه شنبه 14 بعد از ظهر              چهارشنبه


سه شنبه 22 شب                     پنج شنبه ( دو روز بعد)


یکشنبه ساعت 4 صبح                 دوشنبه


پنج شنبه 16 عصر                       شنبه (اولین روز بعد،یعنی جمعه، تعطیل است)


پنج شنبه 22 شب                       شنبه ( دو روز بعد)

 

بستن
مقایسه