فروشگاه ثامن خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می داند.